honden

Chasse d' abord
 

Aanschaffen van een pupreu foto G. Thans

Bezint Eer Ge Begint!

Een huisdier is voor steeds meer mensen een bron van kameraadschap en vreugde. Vooral honden zijn bij velen in trek. Alvorens u echter tot de aanschaf van een hond besluit, is het van het grootste belang, dat u zich in een aantal dingen verdiept.
Een hond brengt nogal wat verplichtingen met zich mee. Hij/zij moet niet alleen juist worden gevoed, doch ook uitgelaten, geregeld gekamd en getrimd te worden.
Hoe is uw vakantiepatroon en bent u bereid hierin ook een plaats voor uw hond in te ruimen?
Kan uw hond mee, of heeft u vakantie opvang nodig? (Vrienden, kennissen, dierenpension.) Heeft u rekening gehouden met de kosten die dit mee zal kunnen brengen. U moet zich realiseren, dat u gedurende 10 tot 15 jaar de zorg voor een levend wezen op u neemt, wat men qua zorg en aandacht het best kan vergelijken met een kind van 2 à 3 jaar. Schaf u zich ook geen hond aan voor de verjaardag van uw kind, of als kerstcadeau voor de kinderen. U weet hoe het gaat met kinderspeelgoed! Het is een speeltje. Heeft u daar uitvoerig over nagedacht en heeft u er dit voor over, dan kunt u met een gerust hart een hond aanschaffen en moet u zich afvragen: welk ras is voor ons gezin en onze omstandigheden geschikt en/of welk ras trekt ons het meeste aan?
Voorts en dat is heel belangrijk, meld aan de fokker, welke plannen u heeft met uw hond.
Het is belangrijk dit ook in het koopcontract op te nemen. Ga bij ALLE fokkers op de fokkerslijst kijken en vormt u zich een oordeel over de fokker waar u mee verder wilt, waar u vertrouwen in heeft en waar u een pup zou willen gaan kopen. Op de vaak aan ons gestelde vraag: "Wie is een goede fokker?", kunnen en mogen wij u geen antwoord geven!!

Aanschaf van een Basset Fauve de Bretagne
De gezondheid van het ras
Ook ons ras is niet gevrijwaard van gezondheidsproblemen. Onze vereniging werkt evenwel nauw samen met de W.K. Hirschfeld Stichting, een onafhankelijke stichting die zich bezighoudt met de gezondheid van honden. In de stichting zitten vertegenwoordigers van de Raad van Beheer, het Ministerie van Landbouw en de Veterinaire Faculteit van de R.U. te Utrecht. De stichting stelt zich tot doel de fokkerij en het houden van rashonden in Nederland wetenschappelijk te begeleiden en gezonde rashondenpopulaties te bevorderen. De Adviescommissie Fokbegeleiding verzamelt en ordent gegevens over de fokkerij binnen de hondenrassen en de daarmee verband houdende gezondheidsstoornissen

Gaat u bij de koop van een pup niet af op mooie bekers en kampioenschappen die de fokhonden behaald hebben. Bekers en kampioenschappen zijn geen garantie voor gezondheid !!!!  

Kijkt u voor uitgebreide informatie bij gezondheid.

Evenementen

Bij evenementen kunt u als aspirant-koper kennis maken met volwassen honden, gesprekken voeren en kennismaken met de eigenaren van de honden. U krijgt informatie over het wel en wee en de problemen die de eigenaren hebben gehad met hun hond. U hoort hoe eventuele problematiek door de bezitters is opgelost. Ook hoort u enthousiaste verhalen over de huisgenoot en kameraad die de hond voor velen is. U ziet hier hoe de gemiddelde hond er uit ziet. Tentoonstellingen geven in dat opzicht vaak een vertekend beeld.

Bezoek aan fokkers

Zoals boven reeds gezegd: op de vaak aan ons gestelde vraag:   "Wat is een goede fokker ?", kunnen en mogen wij u geen antwoord geven!!
Bezoek leden/fokkers welke voorkomen op de lijst bij dit informatiebulletin om daar te gaan kijken naar de volwassen honden.
Op de lijst staan de leden/fokkers die het beleid van de vereniging inzake gezondheid onderschrijven.

 • Zij zijn op de hoogte, en verlenen hun medewerking aan gezondheidsenquêtes.
 • Zij onderschrijven de gedragscode voor leden/fokkers en werken met een koopcontract.
 • Zij zijn bereid om bij gegronde redenen de hond terug te nemen
 • Zij werken mee aan de afstammelingenkeuring. Wanneer uw hond 9 maanden is geweest, krijgt u een uitnodiging om uw hond te laten keuren. Hierbij zijn ook de fokker met de ouderdieren en de andere eigenaren met de nestbroertjes en zusjes van uw hond aanwezig.
De pup

Waar let u op als u in overleg met de fokker tot de keuze van een pup gekomen bent.
Een pup moet minstens 8 weken oud zijn bij aflevering. Tussen de 7e en 8e week wordt de hond getatoeëerd/gechipt. Alvorens u uw nieuwe aanwinst mee naar huis neemt, moet u op het volgende letten:

 • de pup moet heldere, niet ontstoken ogen hebben;
 • hij moet een zuivere natte neus hebben zonder afscheiding
 • de oren moeten schoon zijn en fris ruiken;
 • er mogen geen gebitsafwijkingen voorkomen (boven/ondervoorbeet; gebit kan de eerste maanden nog veranderen);
 • de huid moet glanzend zijn, ruim zitten en geen kale plekken vertonen;
 • de lichaamsuitgangen (anus/vulva c.q. penis) moeten schoon zijn zonder afscheidingen;
 • bekijk ook of de andere aanwezige pups geen ziekte verschijnselen vertonen.
Kijk bij een jonge reu samen met de fokker of er twee ingedaalde testikels aanwezig zijn (kan nog komen tot ca. 8 maanden).
U krijgt van de fokker het inentingsboekje mee. Ga met uw pup binnen 7 dagen naar uw dierenarts, om de hond na te laten kijken. Elke goede fokker zal u dit adviseren.

pup foto G. ThansIndien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Clubactiviteiten