honden
Chasse d' abord
 
De Basset Fauve de Bretagne

Fauvenbulletin juni 2003
BASSET FAUVE DE BRETAGNE

De tarwekleurige Basset Fauve de Bretagne stamt af van de Grand Fauve de Bretagne.

Het is een levendige, oersterke jachthond die in Frankrijk in kleine meutes worden gehouden, voornamelijk voor de jacht op konijnen. Daar zij niet in grote meutes jagen, zijn ze meer op de mens gericht en daardoor veel gehoorzamer dan andere Bassets. Dit maakt hen prettige huisgenoten. Omdat ze wel gewend zijn in meutes te leven zijn ze heel goed met andere honden samen te houden, bij een fokker in Nederland bijvoorbeeld samen met Welsh Terriërs.

De Fauve heeft een harde, dicht ingeplante beharing, die eerder kort dan lang is. Zijn schofthoogte beloopt tussen de 34 en 38 cm. Omdat hij jaagt in een gebied dat rijk aan struikgewas is, doorsneden met hoge heuvels, dient het een kleine, vlotte, iets gedrongen hond te zijn, evenwel met het behoud van het Basset-uiterlijk. Het front is recht of iets gebogen.

RAS HEROPGEBOUWD

De Basset Fauve de Bretagne stamt dus af van de Grand Fauve de Bretagne die in zijn vroegere vorm niet meer voorkomt. Reeds onder Lodewijk XIV (1462 – 1522) werd er met meutes Grand Fauves gejaagd op wilde zwijnen en wolven.

Na de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks Bassets Fauves overgebleven. Door de grote liefde voor het ras van o.a. Luis Le Helleco werd het ras, dat praktisch was verdwenen, weer heropgebouwd. Hierbij werd in de eerste plaats gebruik gemaakt van Fauves zonder stamboom, maar ook van de Basset Griffon Vendéen, de Beagle, Dashond en een enkele Terriër.

De inspanning en toewijding van de mannen van het eerste uur mogen niet vergeten worden.

Echter, wij zijn er nog lang niet. De Basset Fauve is een ras in opbouw. Slechts door een goede samenwerking van de fokkers kunnen we een redelijk resultaat bekomen. Allereerst is het een kwestie van het type te bewaren, dus slechts honden met een juiste ooraanzet, beharing en bouw te gebruiken.

Ook in Bretagne en de Midi waar enkele geestdriftige fokkers zitten zien we nog nesten met "uitschieters". Pups met te veel wit, een zachte beharing, een te Franse stand (naar buiten gerichte voorpoten) komen nog regelmatig voor evenals te hoge honden en ondervoorbijters. De Franse fokkers vragen over het algemeen slechts papieren aan voor pups die veelbelovend zijn. Zoals bekend moet elke hond in Frankrijk na één jaar door een keurmeester goedgekeurd, "geconfirmeerd" worden, om zijn uiteindelijke stamboom te krijgen. Dit systeem zorgt er voor dat slechts met zeer goede honden verder gefokt wordt.

OP GOEDE WEG

Zowel in België als in Nederland zijn er liefhebbers. Helaas zijn er onder de fokkers nog geen jagers, zodat het van groot belang is om voortdurend contact te houden met de fokkers-jagers in Bretagne, om de jachteigenschappen van onze Fauves niet verloren te laten gaan.

Wanneer wij onze fokproducten vergelijken met de Franse, kunnen wij met alle gepaste bescheidenheid zeggen dat we op de goede weg zijn….maar pas aan het begin van die weg. Wel is reeds gebleken dat de Basset Fauve de Bretagne hier als een gezonde, prettige huisgenoot zijn plaats heeft gevonden in vele huisgezinnen.

Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt  wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer  

Fauven highlight

Clubactiviteiten