honden
Chasse d' abord
 

Bestuur


Voorzitter Maarten van Haaften
voorzitter@fauvedebretagne.nl
 
Secretaris Irene Steendam

secretaris@fauvedebretagne.nl

Penningmeester Jan Willem Huibers
penningmeester@fauvedebretagne.nl
 
Alg. Bestuurslid Alice Pasmans
bestuurslid@fauvedebretagne.nl


Bestuurslid/ G. Tans
Jachtzaken/ jacht@fauvedebretagne.nl
Gezondheid/ gezondheid@fauvedebretagne.nl
Redactie Fauve redactie@fauvedebretagne.nlledenadministratie,  Peter Vermeulen
geen bestuurslid ledenadministratie@fauvedebretagne.nl 
 
 
 
 
 
Ereleden Cees Homans † 25 juni 2014
Gerard van der Hardt Aberson
Liedy Klieverik - Heurman

Geschillencommissie P. Aalberse, Mw M. Pleging

Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Clubactiviteiten