honden
Chasse d' abord
 
Disclaimer

Het samenstellen van de internetpagina's van de Nederlandse Fauve de Bretagne Club gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. De Nederlandse Fauve de Bretagne Club of haar leden kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.
 
Op de internetpagina's van de Nederlandse Fauve de Bretagne Club staan enkele links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van de Nederlandse Fauve de Bretagne Club vallen. Op de inhoud van deze pagina's hebben de leden van de Nederlandse Fauve de Bretagne Club geen enkele invloed. De Nederlandse Fauve de Bretagne Club of haar leden aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

Het bestuur van de Nederlandse Fauve de Bretagne Club heeft getracht alle rechthebbenden van het op deze  internetpagina's gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Een ieder die meent  rechten aan de gebruikte beelden te kunnen ontlenen, wordt verzocht contact op te nemen met het bestuur.  

Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Clubactiviteiten