honden
Chasse d' abord
 

Eikenprocessierups


Eikenprocessierups alarm voor Fauven

De berichtgeving en de waarschuwingen vandaag de dag over de eikenprocessierups liegen er niet om. In 2011 is er meer verspreiding en overlast van de eikenprocessierups dan ooit en deze komt voor in heel Nederland.


We worden geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden in de buurt van eikenbomen met nesten van de rupsen. De was mogen we niet in de buurt ophangen. Er worden dranghekken geplaatst om besmette bomen bij evenementen. Het is in ieder geval verstandig de afstand te houden van zo’n besmette boom die meer is als de hoogte van de boom.


Geen goed nieuws helaas voor hond en baas, want we mogen de honden niet uitlaten in de buurt van eikenprocessierups nesten. Juist dit jaar zijn er veel nesten aan de voet van de bomen. Erg vervelend voor fauven, die nou eenmaal graag hun neus gebruiken.


Bij het in contact komen met de brandharen van de eikenprocessierups zijn de klinische verschijnselen erg vervelend. De honden kunnen misselijk en benauwd worden. Ze kunnen oogontsteking krijgen. Slikproblemen en wonden op de tong kunnen voorkomen, zelfs tot afsterven van een deel van de tong aan toe. Bij het trappen op nesten kunnen de honden ook last van de poten krijgen. De brandharen kunnen door de wind over een groter gebied op het gras terecht komen en nog lang voor klachten zorgen bij mens en dier. Een eikenprocessierups heeft 600000 tot 700000 brandharen. Deze haren zijn 0.2 tot 0.3 mm lang en kunnen 6 tot 8 jaar hun activiteit behouden. Op 50 tot 100 meter afstand kunnen de haren terecht komen.


De natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen zijn sluipvliegen en sluipwespen en bepaalde loopkevers. Deze natuurlijke vijanden kunnen zich in Nederland niet voldoende ontwikkelen om de rupsen te bestrijden. Er zit dus niets anders op om bij het vinden van eikenprocessierups nesten dit te melden bij de gemeente en te hopen, dat de bestrijding al dan niet via een professioneel bedrijf wordt opgepakt. De bestrijding kan door wegbranden, wegzuigen en wanneer men er vroeg bij is, met chemische of biologische middelen.


Onze Fauven lezen helaas de waarschuwingsborden niet. Ook eventuele waarschuwingslinten om een boom of zelfs afsluitingen om besmette bomen zullen voor de honden een worst zijn. Dus als wij als bazen weer even niet goed hebben opgelet, kan het voorkomen dat er toch sprake is van aanraking met de brandharen van de eikenprocessierups.


Direct na blootstelling is het mogelijk zoveel mogelijk brandharen te verwijderen met behulp van plakband. Daarna voorzichtig wassen en spoelen met lauw water.


Wanneer er verschijnselen zijn als irritatie in ogen of op de huid, dan is het verstandig om oogzalf en/of verzachtende huidzalf te gebruiken. Neem dan contact op met de dierenarts.

Ook bij meer algemene klachten als ademhalingsproblemen, koorts, braken enzovoorts is het verstandig direct contact op te nemen met de dierenarts.


Voor meer uitgebreide informatie over de eikenprocessierups is er op internet veel te vinden. Een paar nuttige sites zijn dan

www.minlnv.nl/eikenprocessierups en www.ggd.nl .


Lisette van Lieshout, dierenarts.


Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Clubactiviteiten