honden
Chasse d' abord
 

Fauve


Fauve is het contactblad van de Nederlandse Fauve de Bretagne Club. Met daarin o.a. de bestuursmededelingen, de agenda voor komende activiteiten, verslagen en uitslagen van wedstrijden en evenementen, informatie over de aanschaf van een hond en artikelen/adviezen over gezondheid. En niet te vergeten de verhalen van leden die hun enthousiasme, vreugde en verdriet voor en met hun Fauve met anderen hebben willen delen. Het blad verschijnt 4x per jaar.
Hieronder vind u een Fauve digitaal 

Meldingen

Fokadviezen, dekkingen, geboortes, pup-informatie, definitieve kampioenschappen en buitenlandse successen dienen schriftelijk te worden gemeld bij het secretariaat, onder toevoeging (van kopieŽn) van bewijsstukken.

Advertenties in Fauve en op de website

Advertenties in Fauve.
Er zijn diverse mogelijkheden om te adverteren in ons Fauve magazine. Voor mogelijkheden en informatie kunt u een email zenden aan: redactie@fauvedebretagne.nl


Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Clubactiviteiten