honden
Chasse d' abord
 

Fauvenbulletin


Het Fauvenbulletin is het contactblad van de Nederlandse Fauve de Bretagne Club. Met daarin o.a. de bestuursmededelingen, de agenda voor komende activiteiten, verslagen en uitslagen van wedstrijden en evenementen, informatie over de aanschaf van een hond en artikelen/adviezen over gezondheid. En niet te vergeten de verhalen van leden die hun enthousiasme, vreugde en verdriet voor en met hun Fauve met anderen hebben willen delen. Het blad verschijnt 3x per jaar, in maart, augustus en november.
In het Fauvenbulletin van november 2013:

 • Clubinformatie

 • Colofon

 • ledenadministratie

 • Fauvenbulletin

 • Agenda

 • Veldwedstrijden en proeven

 • Secretariaat

 • Raad van Beheer info

 • Hulpmiddelen
 • Verslag Jongehondendag

 • Verslag Kampioenschapsclubmatch
 • Veldwedstrijd Zweet C

 • Veldwedstrijd Zweet F

 • Veldwedstrijd Zweet A

 • Uitdaging

 • Richtlijnen Zweet F

 • Diverse termen

 • Fauvenshop


Meldingen

Fokadviezen, dekkingen, geboortes, pup-informatie, definitieve kampioenschappen en buitenlandse successen dienen schriftelijk te worden gemeld bij het secretariaat, onder toevoeging (van kopieŽn) van bewijsstukken.

Advertenties in het Fauvenbulletin en op de website

Aanbieding advertenties fokkers:
Kenneladvertentie op website + gratis Ĺ pagina in het clubblad € 60,00
Dekbericht op website (indien kenneladvertentie op de site) € 15,00
Dekbericht op website (indien GEEN kenneladvertentie op de site) € 30,00

Dekberichten worden alleen geplaatst als deze voldoen aan de gedragscode en NA ontvangen betaling.
Geboorte berichten worden na 8 weken verwijderd, tenzij er bericht van de fokker komt dat er nog puppen beschikbaar zijn en welke (reu/teef).
Tarief voor het plaatsen van een dekbericht is inclusief het aansluitend geboorte bericht.
Foto’s zijn toegestaan


Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Laatste nieuws


Clubactiviteiten