honden
Chasse d' abord
 

Fauveninfo


De Nederlandse Fauve de Bretagne Club geeft aan aspirant-kopers een Fauven-info uit. Het boekje is in nauw overleg met onze fokkers tot stand gekomen en is goedgekeurd door onze algemene ledenvergadering. 

Wij hebben getracht in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en verantwoordelijkheden ten aanzien van het fokken en houden van honden en hopen dat aspirant kopers een verantwoorde keuze kunnen maken bij de aanschaf van een hond ( die wat ons betreft niet altijd een Fauve de Bretagne hoeft te zijn ).

De opzet van het boekje is zodanig dat wij adequaat in kunnen spelen op noodzakelijke wijzigingen in de tekst. Wij houden ons dan ook aanbevolen voor commentaar of door u voorgestelde  wijzigingen

Het info wordt momenteel herzien en is derhalve nog niet op deze pagina beschikbaar.


fauve01

Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Clubactiviteiten