honden

Chasse d' abord
 

Gebruikshonden verklaring

Orweja-kwalificatiekaarten

Voor het inschrijven in de gebruikshondenklas op een tentoonstelling heeft u een gebruikshonden verklaring nodig, welke u kunt aanvragen bij de Raad van Beheer. De Raad van Beheer zal u vragen om een ORWEJA-kwalificatiekaart, waarmee u kunt aantonen dat uw hond een kwalificatie op een veldwedstrijd heeft behaald. De kaarten worden op aanvraag van de eigenaar kosteloos door de ambt.secr. ORWEJA verstrekt. Dit geldt voor kwalificaties behaald op kampioenschaps-veldwedstrijden, novice- en jeugdveldwedstrijden.

Van het secretariaat van ORWEJA ontvingen wij de volgende mededeling

Regelmatig worden voor lopende honden gebruikshondenverklaringen aangevraagd welke echter niet kunnen worden verstrekt.

Om steeds teleurstelling te voorkomen verwijs ik graag naar onderstaande en de bijlage

ALGEMEEN VELDWEDSTRIJD REGLEMENT

bijlage E SUPPLEMENT VOOR  LOPENDE HONDEN (Groep VI)

Voor lopende honden zijn er geen andere kwalificerende veldwedstrijden dan onderstaande

 
Artikel I.2

Luide Jacht

De luide jacht is een veldwedstrijd waarbij de honden, onaangelijnd jagend op levend en natuurlijk wild, worden beoordeeld naar de mate waarin zij effectief, op raseigen wijze en in samenwerking met elkaar (voor solo n.v.t.) werken.

De bepaling van art 1.2 van ons reglement is mede gebaseerd op een FCI-regel uit 2003 zie bijlage


Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Clubactiviteiten