honden
Chasse d' abord
 

GezondheidOok ons ras is niet gevrijwaard van gezondheidsproblemen. Onze vereniging werkt evenwel nauw samen met de W.K. Hirschfeld Stichting, een onafhankelijke Stichting die zich bezighoudt met de gezondheid van honden, waarin, vertegenwoordigers zitten van de Raad van Beheer, het Ministerie van Landbouw en de Veterinaire Faculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht. De Stichting stelt zich tot doel de fokkerij en het houden van rashonden in Nederland wetenschappelijk te begeleiden en gezonde rashondenpopulaties te bevorderen. De Adviescommissie Fokbegeleiding verzamelt en ordent gegevens over de fokkerij binnen de hondenrassen en de daarmee verband houdende gezondheidsstoornissen.
De rasvereniging wordt geadviseerd bij de bestrijding van erfelijke gebreken. Zo zijn voor ons ras gezondheidsenquêtes gehouden over de fokjaren 1992-1995, die een redelijk inzicht geven over de gezondheid van het ras en de binnen het ras voorkomende gebreken.
Vraagt U aan de fokker of er bij de ouderdieren erfelijke afwijkingen voorkomen en zo ja, welke.
Gaat u bij de koop van een pup niet af op mooie bekers en kampioenschappen die de fokhonden behaald hebben. Bekers en kampioenschappen zijn geen garantie voor gezondheid. Op tentoonstellingen wordt alleen maar gekeurd op exterieur.

Wanneer u nog vragen hebt met betrekking tot de gezondheid van de Fauve de Bretagne dan kunt u een email sturen naar gezondheid@fauvedebretagne.nl

lotje2 


Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Clubactiviteiten