honden
Chasse d' abord
 

Gezondheidsenquête 2012De belangrijkste punten uit de enquête leest u hieronder.
Het volledige rapport kunt u hier inzien.
In 2012 heeft Genetic Coucelling Sevice op verzoek van de Ned. Fauve de Bretagne Club een gezondheidsenquete gehouden over de fauven geboren in de jaren 2005 tot en met 2009.
Aan de enquete werd meegewerkt door 472 eigenaren van de Basset Fauve de Bretagne. Het respons was 57 %.

Wat problemen met de gezondheid betreft scoort de Basset Fauve in vergelijking met andere rassen relatief gunstig. Van 41,2 procent van de honden in de onderzochte leeftijdsgebieden worden gezondheids- problemen gemeld. Vergeleken met andere, ook onderzochte, rassen is dit percentage laag.

*De meeste gezondheidsproblemen vallen in de categorie ‘’ Huid & Haar’’
  Net als bij vrijwel alle onderzochte rassen scoort de Basset Fauve hier 
  hoog. Eén op de zes honden ( 15,7 %) heeft hiermee te kampen. Ruim de
  helft (55%) van de huidaandoeningen wordt veroorzaakt door allergieën.
 *Het aantal problemen in de categorie” Zenuwstelsel” is sterk gedaald
  sinds het vorige onderzoek. 4,4 % nu, tegen 8,4 % destijds. Dit is vooral
  te danken aan een sterke afname van het aantal meldingen van epilepsie.
 *Bij de ‘’rasspecifieke aandoeningen’’ dan scoort atopie/allergie het hoogst
  (9,1%). Eén op de elf honden heeft hier mee te maken.
 *Andere afwijkingen die in een redelijk hoge frequentie worden gemeld 
  zijn epilepsie (3,6%), patella luxatie (2,6%) en hartproblemen (2,3%).
 *De  overige categorieën blijken niet of slechts beperkt relevant in dit 
  onderzoek. Zoals al is opgemerkt is de sterke afname van het percentage
  epilepsiegevallen ten opzicht van het percentage uit het onderzoek uit
  2001 opmerkelijk.
 
Voor wat de rasspecifieke ziekten werden de navolgende resultaten 
gevonden:
     Hartproblemen      Epilepsie     Patella lux.    Atopie/Allergie   

Aantal    % aantal        % aantal     % aantal        % aantal          totaal
2005    1(1,7± 3,2)      (1,7 ±3,2)    2( 3,3±4,5)    9(15,0±9,0)     60
2006    0( 0,0±3,4)    4( 6,9±6,5)    2( 3,4±4,7)    5( 8,6±7,2)      56
2007    0( 0,0±3,4)    2( 4,9±6,6)    2( 4,9±6,6)    1( 2,4±4,7)      41
2008    0( 0,0±3,4)    2( 4,9±6,6)    1(1,7± 3,4)    6( 10,3±7,8)    57
2009    0( 0,0±1,1)    1( 0,0±1,3)    0( 0,0±3,4)    4( 7,0±6,8)      57

TOTAAL1( 2,3±1,1)  10(3,6±2,2)    7( 2,6±1,9)    25(9,1±3,4)   274
2001   31(8,2±2,8)    11(2,9±1,7)                                               380

          Cryptorcidie    Cataract        Staartafw.    Nierinsuff.  

Aantal    % aantal        % aantal     % aantal        % aantal       totaal
2005    1( 1,7±3,2)    1( 1,7±3,2)    0( 0,0±3,2)    1(1,7±3,2)        60   
2006    1( 1,7±3,4)    0( 0,0±3,4)    0( 0,0±3,4)    0(0,0±3,4)        56
2007    0( 0,0±4,7)    0( 0,0±4,7)    0( 0,0±4,7)    0(0,0±4,7)        41
2008    3( 5,2±5,7)    0( 0,0±3,4)    2( 3,4±4,7)    1(1,7±3,4)        58
2009    0( 0,0±3,4)    0( 0,0±3,4)    0( 0,0±3,4)    0(0,0±3,4)        57

TOTAAL 5(1,8±1,6)    1( 0,4±0,7)    2(0,7±1,0)    2(0,7±1,0)       274
2001            1(0,3±0,5)    7(1,8±1,4)                 380

Het bestuur heeft het concept-rapport op 30 november met de opstellers besproken. Hierbij zijn de navolgende zaken aan de orde geweest.
* Opmerkelijk is de terugloop van het aantal epilepsiegevallen. De epilepsie-meldingen (10) in de enquête, betreffen fauven die nog in leven zijn. Het is waarschijnlijk een andere vorm van epilepsie dan de primaire waar wij in de negentiger jaren mee te maken hebben gehad. Dit betekent dat het in 1996 ingevoerde beleid (beperking inzet reuen en teven 5x en een wachttijd van 2 jaar na de eerste 2 dekkingen) zijn vruchten heeft afgeworpen. Dank hiervoor ook aan onze fokkers.
*  In zijn algemeenheid is de Basset Fauve de Bretagne een gezonde hond met weinig erfelijke afwijkingen. Wat wel zorgen baart is dat enkele fokkers buiten de vereniging zich niet houdt aan de beperkte inzet van honden.
Het bestuur zal kijken of hier wat aan gedaan kan worden.

Het volledige rapport kunt u hier inzien.


Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Clubactiviteiten