honden
Chasse d' abord
 

Gezondheidsenquête 2020Gezondheidsenquête Basset Fauve de Bretagne 2020.

Trouwe lezers van de nieuwsbrief en ons verenigingsblad ‘Fauve’ weten inmiddels dat we al geruime tijd met de voorbereidingen begonnen waren maar nu is het dan zo ver. De enquête naar de algehele gezondheidstoestand van de Basset Fauve de Bretagne in Nederland is van start gegaan!

Het onderzoek wordt gedaan door middel van een steekproef die alle Bassets Fauve de Bretagne bevat geboren in de jaren 2011 t/m 2016 en ingeschreven het Nederlandse Honden Stamboek (NHSB). Om alle eigenaren te bereiken hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de toestemming van de Raad van Beheer om de gegevens van het NHSB hiervoor te gebruiken maar het is natuurlijk altijd mogelijk dat hierbij iets misgaat. Als u de uitnodiging niet heeft ontvangen maar wél een (of misschien zelfs meerdere) Basset Fauve de Bretagne bezit geboren in de jaren 2011 t/m 2016 en in bezit van een stamboom voorzien van NHSBnr, dan vragen we u wel degelijk óók de enquête in te vullen!

Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de volgende link

www.gencouns.nl/onderzoekfauve.php

Wij hopen van ganser harte op een grote respons


Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Clubactiviteiten