honden

Chasse d' abord
 

Luid op spoor proef


Wat is spoorluid,

Dit is luid geven van de hond op een vers haarwild spoor, dit kan zijn van haas, ree, konijn, wildzwijn, vos of hert.

Aan dit luid kan de jager horen op welke wildsoort de hond aan het jagen is. Ook is het voor de roedelgenoten ( meute of koppel ) het signaal dat er wild is opgestoten en dat de gezamenlijke jacht begint. 

Dit spoorluid moeten alle brakken rassen hebben, het is erfelijk en door goede fokkerij wordt dit behouden. Ook dashonden, jachtterriers en vele staande jachthonden zijn spoorluid op haarwild.

Sommige hondenrassen zijn overdreven luid en zijn zelfs luid op sporen van andere honden en zelfs van mensen. Deze honden zijn zogenaamd “ waidluid’’ en kan tot diskwalificatie bij ’n wedstrijd tot gevolg hebben.

Dit wordt door de keurmeester getest op een maagdelijk stuk grond, geeft de hond hier luid zonder dat er een spoor loopt dan volgt diskwalificatie.

In het veld loopt de voorjager met zijn hond een flink stuk achter de keurmeesters, als een haas op het veld opgaat zal de hond op aanwijzing van de keurmeesters op het spoor worden gezet. De hond zal, naar gelang de prestatie worden beoordeeld.

Spoorluid proef is altijd op haas, omdat dit wild zich in het open veld bevind en goed te volgen is voor de keurmeesters.

Ook kennen we meer soorten luid, het zogenaamde zicht of hets - luid. Dit is wanneer de hond een stuk wild ziet. Hierbij krijgt je een ander soort luid als spoorluid. Dit luid is veel feller.

Ook heb je stand – luid, dit is wanneer een meute of een solo jagende hond ’n hert of zwijn heeft gesteld en dit door luidgeven op de plaats te houden.

Dit luid is door de jager die zijn hond goed kent, zeer herkenbaar.

De spoorluidproef is een aanlegproef en geen veldwedstrijd.

Honden die aan deze proef deelnemen moeten de kwalificatie schotvast hebben.


John Feijen


Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Clubactiviteiten