honden
Chasse d' abord
 
Nu over te plaatsen

Over te plaatsen hond


Een heel enkele keer wordt ons verzocht een Fauve te herplaatsen.

Om verschillende redenen kan de hond niet meer bij de familie/gezin blijven. De reden van overplaatsing moet duidelijk en eerlijk wordt aangegeven. Wij willen alleen de beste oplossing voor de hond en om een goed tehuis voor hem vinden is deze informatie nodig.
De hond verdient dat !!!! Deze heeft zelf vaak geen schuld aan de situatie.

Bent u als Fauve-eigenaar t.z.t. ge´ntereseerd in een over te plaatsen hond, neemt u dan contact op met het secretariaat en laat u plaatsen op de wachtlijst (of desgewenst weer verwijderen). Het verplicht u tot niets.

De gegevens die nodig zijn naam, adres, telefoonnummer, en e-mailadres. Ook willen we  weten of u in het bezit bent van hond(en), leeftijd en verdere wensen.

Staat u op deze wachtlijst, maar u bent inmiddels voorzien van nieuwe vierbenige huisgenoot, meld u dan even af bij het secretariaat.

Voor het aanbieden van een hond ter overplaatsing geldt:

  • er moet een formulier worden ingediend bij het secretariaat met o.a. de gegevens van de hond en reden tot overplaatsing
  • de hond blijft max. 4 weken op de lijst staan van over te plaatsen honden
  • bemiddelingskosten voor leden: €15,00 en niet-leden €30,00
    De vraagprijs voor de hond is max. € 100,00.
  • inentingsboekjes en stamboom gaan met de hond mee naar de nieuwe eigenaar
  • voor de overplaatsing wordt de fokker ingelicht

Van de nieuwe eigenaar vragen wij €50,00 bemiddelinkskosten, te voldoen bij plaatsing van de hond

Deze pagina's zijn pas vernieuwd.
Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Clubactiviteiten