honden
Chasse d' abord
 

Vakantieoppas


Aan het secretariaat wordt soms de vraag gesteld of er leden zijn met een Fauve die tijdens afwezigheid / vakantietijd een Fauve van iemand anders willen opvangen en verzorgen. Dit op basis van wederkerigheid. Er wordt verwacht dat u bereid bent om, als tegenprestatie, ook hond(en) van andere fauvenbezitters op te vangen en te verzorgen. Inmiddels zijn er inderdaad een aantal leden, welke over en weer, op elkaars honden passen. U kunt zich hierbij aansluiten. Hoe groter de groep deelnemers, hoe groter de flexibiliteit .

Indien de oppasperiode langer duurt dan 1 week dient een bedrag van € 2,50 per hond per dag, over de hele periode, te worden betaald aan degene die uw hond(en) verzorgt.

Als u hier belangstelling voor heeft, wilt u dit dan melden aan het secretariaat.

We willen graag weten hoe uw situatie is: welke vakantietijden u eventueel zou kunnen oppassen en welke hond(en) u zelf heeft. Ook of dit goed met andere reuen of teven samengaat.

Aanmelden bij het secretariaat secretaris@fauvedebretagne.nl


fauve01


Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Clubactiviteiten