honden

Chasse d' abord
 

Nederlandse
Fauve de Bretagne ClubDe Nederlandse Fauve de Bretagne Club stelt zich ten doel:

 • Het in stand houden van het ras Fauve de Bretagne.
 • Het nemen en/of bevorderen van maatregelen ter verbetering van de Fauve de Bretagne.
 • Het nemen en/of bevorderen van maatregelen, die kunnen leiden tot verbetering van het welzijn van tot het ras Fauve de Bretagne behorende honden.
 • Het bevorderen van het contact tussen liefhebbers en fokkers van de Fauve de Bretagne.

Dit doel tracht de vereniging te bereiken door:

 • Het houden van vergaderingen.
 • Het houden van fokkersoverleg.
 • Het houden van de Clubmatch, Jongehondendagen, wandelingen, trainingen, trimdagen. en andere evenementen.
 • Voorlichting geven aan aspirant kopers.
 • Informatie geven aan de leden bij aankoop,import,dekking en verder in het algemeen bij alles wat de fokkerij, alsmede de gezondheid, de opvoeding en de verzorging van de honden betreft.
 • Het bevorderen van het inschrijven van de honden in het Nederlandse Hondenstamboek.(NHSB)
 • Behulpzaam zijn bij de vorming en de instandhouding van een goed keurmeesterskorps.
 • Andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn of kunnen zijn.

Het officiŽle orgaan van de Club is het "Fauve Bulletin", dit verschijnt 3 keer per jaar.

U kunt zich aanmelden voor lidmaatschap van de Nederlandse Fauve de Bretagne Club door invullen en terugzenden van het inschrijfformulier wat u bij het menu vind onder lidmaatschap. Uw naam met woonplaats wordt daarna op de aspirant-ledenlijst geplaatst en in het eerstvolgende Fauve Bulletin gepubliceerd. Indien er binnen 14 dagen na publicatie geen bezwaar tegen Uw aanmelding zijn binnengekomen, bent U automatisch als lid aangenomen. Gezinsleden ontvangen geen Fauve Bulletin, maar kunnen aan alle activiteiten deelnemen, ook hebben zij stemrecht op de Algemene Leden vergadering. 

Opzeggingen dient U voor 1 december schriftelijk te melden bij het secretariaat.

Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Clubactiviteiten