honden
Chasse d' abord
 

Afschaffen Veterinaire keuring


Tijdens de Alg.Vergaderingen van juni en december 2005 hebben wij gesproken over het afschaffen van de veterinaire keuringen op al onze evenementen. Tijdens beide vergaderingen hebben wij u aangegeven dat  deze afschaffing aan de orde was zodra de Veewet door de Nederlandse Rijks- overheid zou zijn ingetrokken. Op 8 december 2005 is het besluit van de Tweede Kamer, om de Veewet per 1 januari 2006 in te trekken, door de Eerste kamer bekrachtigd. Daarmee is het besluit definitief.

Gelet op de positieve stemming over het afschaffen van de veterinaire keuring op onze evenementen hebben wij op woensdag 11 januari 2006 vastgesteld dat, met het intrekken van de Veewet, de artikelen in het Kynologisch Reglement die betrekking hebben op de verplichte veterinaire keuring, niet meer van toepassing zijn.

In plaats daarvan komen tijdelijke de volgende uitvoeringsregels:

 • Alvorens de honden tot de expositie of de wedstrijd worden toegelaten, dienen de eigenaren schriftelijk te verklaren dat de honden voldoende  gevaccineerd zijn tegen: hondenziekte (distemper,  ziekte van Carré), parvovirus diarree, ziekte van Weil,(leptospirose),besmettelijke leverziekte ( infectieuze hepatitis, HCC), en indien van toepassing ( bij honden van buiten Nederland) ook tegen hondsdolheid ( rabiës), middels ondertekening van het inschrijfformulier.
Aangezien op de inschrijfformulieren voor 2006 bovenstaande verklaring nog niet woordelijk staat vermeld, dient u per 2007  deze verklaring toe te voegen aan ( de meertalige bijlage van ) het inschrijfformulier. 

Daarbij dient tevens vermeld te worden dat de deelnemers, het  inentingsboekje/ dierenpaspoort bij zich dienen te hebben, zodat dit op verzoek getoond kan worden.

De inschrijfformulieren voor dit jaar zijn al in omloop. In 2006 geldt daardoor
dat deelnemers bij de bevestiging van inschrijving voor de tentoonstelling door de organisator geďnformeerd dienen  te worden over de boven  beschreven vaccinatieplicht . Daarbij dient tevens  te worden vermeld dat de deelnemers het inentingsboekje/dierenpaspoort bij zich dienen te dragen, zodat dit op verzoek getoond kan worden.

Voor exposities ( tentoonstellingen op CAC en/of CACIB niveau ) gelden daarnaast de volgende extra regels:

 • Voor honden die niet in de catalogus zijn ingeschreven maar toch tot de expositieruimte worden toegelaten, dienen de eigenaren aan de ingang een verklaring te ondertekenen dat zijn /haar hond ( en ) voldoende is gevaccineerd;

  U kunt deze verklaring downloaden vanaf de website van de Raad van Beheer: www.raadvanbeheer.nl

 • Er dient een dierenarts bij de ingang te staan van 8.00 tot 10.00 uur.
  Deze dierenarts beslist, bij het binnenlaten van de ingeschreven honden, of hij/zij een hond nader wil onderzoeken.
  Als de dierenarts besmettingsgevaar vreest, dan wordt de betrokken hond onmiddellijk afgezonderd.
  De organisator draagt er zorg voor dat de betrokken hond in quarantaine geplaatst kan worden.

 • Naast de verplichte aanwezigheid bij de ingang van 8.00 tot 10.00 uur, dient er gedurende de hele dag een dierenarts aanwezig te zijn in het gebouw of op de locatie, dan wel dient deze dierenarts binnen 10 minuten aanwezig te kunnen zijn.

 • De organisator zorgt ervoor dat een dierenambulance aanwezig is, of binnen 15 minuten aanwezig kan zijn.
Wij zullen deze regels met betrekking tot een aanpassing van de veterinaire keuring betrekken bij de algemene heroverweging en aanpassing betreffende het Kynologische Reglement.

Met vriendelijke groet,

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

J.T.C.Duyster, directeur


Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Clubactiviteiten