Inschrijven Kampioensclubmatch zondag 18 september 2022

Inschrijven voor de kampioensclubmatch van dit jaar kan heel eenvoudig door het online formulier op deze pagina in te vullen. U mag natuurlijk ook het formulier met de bijlage(n) invullen en mailen naar clubmatch@fauvedebretagne.nl.

Gebruik bij het invullen van de gegevens van de hond de exacte namen die op de stamboom staan vermeld, tevens kunnen daar het NHSB- en chipnummer worden teruggevonden.

De kampioensclubmatch vindt plaats onder auspiciën en reglementen van de Raad van Beheer.

  • Inzender verklaart dat de door hem/haar ingeschreven hond voldoende beschermd is middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is of titerbepaling met einddatum welke door een praktiserend dierenarts in het Europees hondenpaspoort moet zijn opgenomen.
    Inzender verklaart verder, dat voor zover hem/haar bekend is, de ingeschreven hond gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting/hondenziekte of enige ander besmettelijk ziekte te vrezen valt en dat hij/zij de hond niet zal inzenden, indien aangegeven omstandigheden zich vóór de tentoonstelling alsnog mochten voordoen.
  • Inzender verklaart door het inzenden van dit formulier zich te onderwerpen aan de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement, dat hij/zij bekend is met dit reglement en zich verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
  • Ondergetekende geeft uitdrukkelijk toestemming om bovenstaande gegevens op te slaan en te verwerken in een geautomatiseerd databestand en deze te publiceren in een tentoonstellingscatalogus en het verenigingsorgaan.
  • Met het inschrijven van de hond gaat de exposant akkoord met het maken en gebruiken van fotomateriaal. Indien exposant bezwaar heeft tegen publicatie van zijn/haar foto dan zal exposant dit kenbaar dienen te maken bij de organisatie en deze zal hiermee rekening houden. Van personen onder de 16 jaar vraagt de organisatie om expliciete toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger van het kind.
  • Niet toegelaten worden: A. Honden met een oor- of huidaandoening. B. Reuen die niet in het bezit van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald.

Klasse indeling

1.  babyklasse 4 – 6 maanden
2.  puppyklasse 6 – 9 maanden
3.  jeugdklasse 9 – 18 maanden
4.  tussenklasse 15 – 24 maanden
5.  openklasse vanaf 15 maanden
6.  veteranenklasse vanaf 8 jaar
7.  gebruikshondenklasse vanaf 15 maanden, kopie gebruikshonden verklaring (FCI model) meezenden
8.  kampioensklasse vanaf 15 maanden, bewijs meezenden.
9.  fokkerijklasse 3 max. 5 honden van dezelfde fokker

 

Tarieven deelname

1e hond leden/niet leden

€ 30,00 / €40,00

2e en 3e hond leden/niet leden

€ 20,00 / €30,00

4e t/m 6e hond van dezelfde eigenaar (*)

Gratis

Pups (6-9 maanden)

€ 15,00

Baby (4-6 maanden)

€ 12,50

(*) Voor meer inschrijvingen is weer inschrijfgeld verschuldigd volgens het hierboven aangegeven schema 1 t/m 4.

Formulier wordt geladen ...