Gezondheidsenquête 2012

In 2001 werd de eerste gezondheidsenquête naar ons ras uitgevoerd. In 2012 volgde een vergelijkbaar onderzoek door Genetic Counselling Services (expertisecentrum voor de fokkerij en houderij van gezelschapsdieren) waarbij de 493 Fauven die ingeschreven stonden in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) en geboren waren in de jaren 2005 tot en met 2009 werden geënquêteerd. Van 279 honden (56,6% respons) werden de gegevens ontvangen. Bij 41,2% van deze honden werden gezondheidsproblemen gemeld. Vergeleken met andere, ook onderzochte, rassen is dit percentage laag.

In zijn algemeenheid is de Basset Fauve de Bretagne een gezonde hond met weinig erfelijke afwijkingen. De belangrijkste resultaten uit de enquête vatten wij hieronder voor u samen. Wilt u het volledige rapport lezen? Kijk dan hier.

  • De meeste gezondheidsproblemen vallen in de categorie “Huid & Haar’’. Net als bij vrijwel alle onderzochte rassen scoort de Fauve hier hoog. Eén op de zes Fauven (15,7%) heeft hiermee te kampen. Ruim de helft (55%) van de huidaandoeningen wordt veroorzaakt door allergieën.
  • Het aantal problemen in de categorie “zenuwstelsel” is sterk gedaald sinds het vorige onderzoek in 2001. 4,4% in 2012, tegen 8,4% in 2001. Dit is vooral te danken aan een sterke afname van het aantal meldingen van epilepsie. Waarschijnlijk is dit een andere vorm van epilepsie dan de primaire waar wij in de negentiger jaren mee te maken hadden. Dit betekent dat het in 1996 ingevoerde beleid (reuen en teven mogen maximaal 5x worden ingezet en een wachttijd van 2 jaar na de eerste 2 dekkingen), met dank aan onze fokkers, zijn vruchten heeft afgeworpen.
  • Bij de “rasspecifieke aandoeningen” scoort atopie/allergie het hoogst (9,1%). Eén op de elf honden heeft hier mee te maken.
  • Andere afwijkingen die werden gemeld zijn epilepsie (3,6%), patella luxatie (2,6%) en hartproblemen (2,3%).
  • De overige categorieën blijken niet of slechts beperkt relevant in dit onderzoek.