Disclaimer

Het samenstellen van de internetpagina’s van de Nederlandse Fauve de Bretagne Club gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina’s is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. De Nederlandse Fauve de Bretagne Club of haar leden kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Op de internetpagina’s van de Nederlandse Fauve de Bretagne Club staan enkele links die verwijzen naar internetpagina’s van derden die niet onder het domein van de Nederlandse Fauve de Bretagne Club vallen. Op de inhoud van deze pagina’s heeft de Nederlandse Fauve de Bretagne Club geen invloed. De Nederlandse Fauve de Bretagne Club of haar leden aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor aldaar aangeboden informatie.

De Nederlandse Fauve de Bretagne Club heeft getracht alle rechthebbenden van het op deze internetpagina’s gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Eenieder die meent rechten aan de gebruikte beelden te kunnen ontlenen, wordt verzocht in contact te treden via info@fauvedebretagne.nl.