Gezondheidsenquête 2020

Na de eerdere enquêtes in 2001 en 2012 vond ook in 2020 een inventarisatie naar de gezondheid van ons ras plaats. Genetic Counselling Services (expertisecentrum voor de fokkerij en houderij van gezelschapsdieren) enquêteerde 596 Bassets Fauve de Bretagne die ingeschreven staan in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) en geboren zijn in de jaren 2011 tot en met 2016. Van 337 honden (52,7% respons) werden de gegevens ontvangen. Bij 46,5% van deze honden werden gezondheidsproblemen gemeld. Dit percentage is iets hoger dan in het onderzoek van 2012, maar vergeleken met andere onderzochte rassen heel gemiddeld.

De gezondheid van ons ras is redelijk gelijk gebleven. Wel vragen de problemen betreffende atopie/allergie om de nodige aandacht. Het bestuur beraadt zich samen met de fokkers op eventuele maatregelen.

De belangrijkste resultaten uit de enquête vatten wij hieronder voor u samen. Wilt u het volledige rapport lezen? Kijk dan hier.

  • De meeste gezondheidsproblemen vallen in de categorie “Huid & Haar’’. Net als bij vrijwel alle onderzochte rassen scoort de Fauve hier hoog. Eén op de vijf honden (18,3%) heeft hiermee te kampen.
    Het overgrote deel van de huidafwijkingen worden veroorzaakt door atopie/allergie. 1 op de 6 à 7 honden heeft hier mee te maken. Dit is een hoger percentage dan gemeten in het vorige onderzoek en ook hoger dan het gemiddelde bij andere onderzochte rassen. 
  • Ook het percentage problemen in de categorie “Oren en Gehoor” is hoog (10,3%). Tussen huid- en oorproblemen bestaat een verband.
  • Andere afwijkingen die werden gemeld zijn epilepsie (3,2%), patella luxatie (3,5%) en het radius curvus syndroom (2,2%). Het percentage epilepsie is vergelijkbaar met het percentage in het onderzoek van 2012.
  • Het sterftepercentage van de Fauve is in vergelijking met andere rassen laag.
  • Evenals bij het vorige onderzoek ervaren eigenaren hun Fauve als een “vriendelijke, vrolijke, rustige en aanhankelijke” hond. Deze typeringen werd door 80% van de eigenaren gegeven. De percentages van minder positieve kenmerken zoals fel, bang en grommen zijn in vergelijking met andere rassen laag.
  • Onder de teven blijken meer bange en nerveuze honden voor te komen dan onder de reuen. Dit bleek niet bij vorige onderzoeken.
  • Het percentage honden dat probleemgedrag vertoont, is vergelijkbaar met de percentages uit de eerdere onderzoeken van 2001 en 2012 en laag in vergelijking met andere onderzochte rassen.
  • 67,8% van de eigenaren vindt de Fauve goed tot zeer goed gehoorzaam. Dit percentage is weliswaar iets hoger dan uit de vorige onderzoeken, maar in vergelijking met andere onderzochte rassen komt de Fauve hiermee niet als het meest “gehoorzame ras” in beeld.