Bestuur

Het bestuur van onze vereniging leidt de dagelijks gang van zaken binnen de vereniging en vertegenwoordigt onze vereniging. Een belangrijke taak van het bestuur is een vinger aan de pols houden voor wat betreft de gezondheid van het ras. Twee keer per jaar heeft het bestuur overleg met de fokkers die bij onze vereniging zijn aangesloten.

Het bestuur van onze vereniging wordt gevormd door een enthousiaste groep vrijwilligers, elk met hun eigen taak. De bestuursleden zijn tijdens een algemene ledenvergadering benoemd. In de statuten staan de taken van het bestuur beschreven.

Hieronder ziet u wie de bestuursleden van onze vereniging zijn, wat hun taak is en hoe u onze bestuursleden bereikt.

Maarten van Haaften

Voorzitter

voorzitter@fauvedebretagne.nl

Irene Steendam

Secretaris

secretaris@fauvedebretagne.nl

Mary Vosselman

Penningmeester

penningmeester@fauvedebretagne.nl

Alice Pasmans

Evenementen

evenementen@fauvedebretagne.nl

Guido Tans

Gezondheid & Jachtzaken

gezondheid@fauvedebretagne.nl
jacht@fauvedebretagne.nl

Peter Vermeulen

Ledenadministratie

ledenadministratie@fauvedebretagne.nl