Meutewerk

Wat is meutewerk?
In Nederland wordt de jacht met lopende honden (ook wel brakken genoemd) door heel weinig mensen beoefend. In deze jachtvorm zoekt een meute honden het (levende) wild. Als een van de honden een voldoende vers spoor vindt geeft deze luid (een bepaalde vorm van blaf/huil). Luister voor een voorbeeld naar het geluidsfragment hiernaast. De andere honden sluiten bij de luid gevende hond aan (“ameuteren“) en het spoor wordt door de hele meute luid gevend gevolgd. Hierdoor wordt het wild gedwongen in beweging te komen en de dekking te verlaten zodat het gezien kan worden en eventueel geschoten. Dit laatste is voor hondenmensen niet het belangrijkste. Voor hen gaat het om het spel met de honden: hoe goed werken de honden samen en hoe vasthoudend wordt het spoor uitgewerkt vanaf het moment dat het gevonden wordt? Slagen ze er in het wild op te stoten en uit de (veilige) dekking te dwingen? Hoe goed is hun “luid”? Een meute luid op spoor is voor hondenmensen muziek in de oren. Muziek die als het goed is op grote afstand nog te horen is. De Nederlandse jager is echter grotendeels onbekend met deze vorm van jacht.

Vrij jagen
Omdat de honden vrij jagen wordt vaak verondersteld dat het een ongecontroleerde vorm van jacht is. Dat is een misverstand. Een goede meute vormt een geheel met de voorjager(s) en zoekt gecontroleerd het terrein af. Eenmaal op het spoor wordt niet van spoor gewisseld en blijven de honden op het spoor van het door hen opgestoten wild. Net zo lang tot het wild bemachtigd wordt of het spoor definitief verloren wordt. Het wild bepaalt dus hoe bewogen wordt.

De jacht
De Fauve werd oorspronkelijk vooral in de jacht op konijn gebruikt maar inmiddels heeft hij zich ook bewezen in de jacht op andere wildsoorten als ree, vos, haas, wild zwijn en zelfs edelhert. De jacht op konijn speelt zich op relatief klein terrein af omdat konijn altijd dicht bij het hol blijft. Haas en ree kennen een groter leefgebied en omdat het wild de neiging heeft bekend terrein niet te verlaten, blijft de jacht rondgaan zo lang het spoor door de honden niet verloren wordt.

Jachtproef
In Nederland is het – met zijn vele drukke wegen – erg moeilijk om terreinen te vinden waar de meutejacht op een veilige manier beoefend kan worden. Een jachtproef voor meute op konijn is in Nederland reglementair mogelijk, maar vanwege het ontbreken van geschikt terrein moet een meute voor deelname aan zo’n jachtproef uitwijken naar het buitenland.

Meer informatie
Voor meer informatie over meutewerk kunt u met ons contact opnemen via jacht@fauvedebretagne.nl.