Nieuwsbrief – 47
juni 2021

Algemene ledenvergadering
Notulen, beantwoording vragen, nieuwe penningmeester en kascommissie

Nieuwsbrief 47 – juni 2021

(Deze nieuwsbrief bevat de documenten van de ALV en is dus niet openbaar beschikbaar)