Nieuwsbrief – 56
mei 2022

Concept notulen ALV over verenigingsjaar 2021 gehouden op 10 april 2022

Nieuwsbrief 56 – mei 2022

(Deze nieuwsbrief bevat de documenten van de ALV en is dus niet openbaar beschikbaar)