Nieuwsbrief – 66
mei 2023

In deze nieuwsbrief allereerst een uitnodiging voor de wandeling in ‘t Leesten op zondag 11 juni. Daarnaast de concept notulen van de afgelopen ALV en de aangepaste begroting 2023 plus foto’s van Ut Poeleke.
Nieuwsbrief 66 – mei 2023