Gezondheidsenquête
april 2020

Met een gezondheidsenquête willen we de gezondheid van ons ras opnieuw in kaart brengen. De laatste gezondheidsenquête was in 2012, hoog tijd voor een nieuwe dus.

De gezondheidsenquête is een volledige inventarisatie van mogelijke problemen binnen het ras Basset Fauve de Bretagne. Vergelijking met eerdere enquêtes zal moeten uitwijzen of ons beleid aangepast moet worden.  Zo’n uitgebreid onderzoek is kostbaar. We zijn dan ook erg blij dat de volledige opbrengst van de verkoop van Cuqui’s dagboek ten goede komt aan ons onderzoek.

De voorbereidingen voor de enquête zijn in volle gang en we hopen in maart alle eigenaren van fauven geboren tussen 1-1-2011 en 31-12-2016 met een in Nederland afgegeven stamboom uit te kunnen nodigen voor deelname aan de enquête. Hierover krijgt u binnenkort meer informatie via onze nieuwsbrief en ons clubblad.